Hej

Föreningen har haft årsmöte den 18 februari.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016.

Här kommer vilka som valts till styrelse att leda föreningen.

Ordförande Börje Larsson, och kassören Roland Engberg är valda för 2017 av årsmötet 2016.

Nya ledamöter blev Aksel Hansen, Curt Hansson och Åke Sand. Dessa valdes för 2017 och 18.

Aksel Hansen och Curt Hansson, med Åke Sand som ersättare, valdes att representera föreningen som ledamöter i Hässleholms museiförening 2017.

Medlemsavgiften för 2018 beslutades till 250 kr.

Föreningens verksamhetsplan för 2018 fastställdes och kommer att mailas ut till alla medlemmar.

Förutom verksamhetsplan kommer även annan information i fortsättningen e-postas direkt till

dej som medlem. Det är viktigt att du håller föreningen uppdaterad med din adress i fortsättningen så du kan få aktuell information som rör föreningen.

Styrelsen